Foto
Fotograf: Salin, Kasper (1856-1919). Stadsmuseet i Stockholm

Kungstensgatan österut mot Stora Badstugatan. Närmast t.v. Kungstensgatan 34 vid korsningen med Saltmätargatan

Uppdaterad