Foto

Utställning på Stadsmuseet,""Hur vi bott i hundra år""