Text

När spårvägsmännen gick i strejk

Artikel i Södermalmsnytt, nr 44, 2009.

Artikeln handlar om hur spårvagnsarbetarna påverkades av storstrejken 1909.