Foto
Fotograf: Lindgren, Herbert (1919-1987). Stockholms stadsmuseum

Ladugårdsgärdet sett mot sydväst. I fonden syns Södermalms silhuett och Nordiska Museet

Uppdaterad