Foto

Ladugårdsgärdet sett mot sydväst. I fonden syns Södermalms silhuett och Nordiska Museet