Text

Storstrejken 1909

Artikeln beskriver storstrejken 1909 och hur den påverkade personalen inom spårvägen i Stockholm