Foto
Fotograf: Schantz, Bengt. Spårvägsmuseet

Hållplats på Nynäsvägen för linje 8 år 1949

Uppdaterad