Foto

Middag hos fröken Elsa Eckert, Storgatan 46. Huset revs 1960