Foto

Stockholms stadsmuseum. Byggnadsställningar på södra flygelns fasad mot gården