Foto

Södra fasaden av Bangårdspostkontoret vid Klara Strand