Foto
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Katarinatunneln, Färdigsprängt för station Ringvägen

Tunnelbanebygget 1930-34, station Ringvägen bytte namn i samband med att tunnelbanan öppnade, exakt 17 år efter invigningen av spårvägstunneln. Tunneln med sina tre stationer kallades redan från början tunnelbanan. Här syns schaktet färdigsprängt för station Ringvägen. Bergbotten å östra (högra sidan) är rensad.

Uppdaterad