Foto
Fotograf: Påhlman. Stockholms stadsmuseum

Husbygge i kvarteret Mjölskivlingen 17 i Enskedes småstugeområde

Avväxling och utkragning vid skorstensstocken.

Uppdaterad