Foto
Fotograf: Petersens, Lennart af (1913-2004). Stockholms stadsmuseum

Byggnader inom Experimentalfältet, tillhörande Kungliga Lantbruksakademien

Uppdaterad