Rivningsarbetare balanserar på en halvt riven fasad.
Foto

Kvarteret Kajan, Klara Folkets hus under rivning

Bild österut mot kv. Klockstället och Klara kyrka i fonden.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

I hjärtat av Klara / Bo Ancker

I hjärtat av Klara / Bo Ancker