Foto

Timmermansgatan 48 söderut mot Fatbursgatan. Kvinnan vid porten håller en kanna i handen. Nuvarande kv. Hållkarlen