Foto
Fotograf: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Gatuarbeten vid Hamngatan, beläggning med träkubb. Kungsträdgården till vänster, i fonden Konstföreningens hus med Blanchs café, där Sverigehuset numera är beläget.

Uppdaterad