Foto
Fotograf: Salin, Kasper (1856-1919). Stockholms stadsmuseum

Gårdssidan av Lundagatan 5 och 7. Husen ägdes av Münchens bryggeri AB. Nuvarande platsen är mellan Gamla Lundagatan 1 och Bysistäppan, kv. Leporiden

Uppdaterad