Foto

Utsikt mot Stockholms Stadsmuseum från Katarinahissen. Aläggningsarbete pågår vid Ryssgården