Foto
Fotograf: Meyere de, Jan (1879-1950). Stadsmuseet i Stockholm

Porträtt av tre systrar, Rålamb

Uppdaterad