Foto

Sabbatsbergsparken. Patienter och personal tittar på Cirkus Scotts cirkusföreställning

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Sabbatsberg. Cirkus på Benediktinska dagen , 1948

Sabbatsberg. Cirkus på Benediktinska dagen , 1948

Sabbatsbergs vård- och ålderdomshem får Cirkusbesök, 1947

Sabbatsbergs vård- och ålderdomshem får Cirkusbesök, 1947