Kvarn i park
Foto

Prins Eugens Waldemarsudde med Linoljekvarnen, sett från vattnet.