Kvarn i park
Foto
Fotograf: Petersens, Lennart af (1913-2004). Stockholms stadsmuseum

Prins Eugens Waldemarsudde med Linoljekvarnen, sett från vattnet.

Uppdaterad