Foto

Wollmar Yxkullsgatan västerut med Wollmar Yxkullsgatan 4. Ett hästfordon vid korsningen med Swedenborgsgatan.