Foto
Fotograf: Salin, Kasper. Stockholms stadsmuseum

Wollmar Yxkullsgatan västerut med Wollmar Yxkullsgatan 4. Ett hästfordon vid korsningen med Swedenborgsgatan.

Uppdaterad