Foto
Fotograf: Salin, Kasper. Stadsmuseet i Stockholm

Wollmar Yxkullsgatan västerut med Wollmar Yxkullsgatan 4. Ett hästfordon vid korsningen med Swedenborgsgatan.

Uppdaterad