Foto

Amerikanska flottbesöket 1946. Stadsgårdshamnen