Foto

Stadion. Dagbladsstafetten. En flicka i samtal med funktionärer