Foto
Fotograf: Ransell, Karl. Stockholms stadsmuseum

Stadion. Dagbladsstafetten. En flicka i samtal med funktionärer

Uppdaterad