Foto
Fotograf: Salin, Kasper (1856-1919). Stadsmuseet i Stockholm

Några män och barn på Nybergs Gränd. Sänkning av gatunivån pågår vid Nybergs Gränd 8-2 söderut mot Linnégatan 48. Dåvarande kv. Kronkvarnen. Nuvarande Nybergsgatan, kv. Grannarne

Uppdaterad