Foto

Vy från det rivna kv. Uppvaktaren söderut mot kv. Fyrmörsaren och Skansen. Trappa till Jakobsbergsgatan