Foto

Svea Artilleris gård, Valhallavägen. Engelsk filmbuss som Högern ska använda i sin valkampanj i Norrland