Foto
Fotograf: Ehnemark, Jan. Stockholms stadsmuseum

Loudden. Reningsverket, Manöverhuset. Maskinist Herbert Johansson demonstrerar den centrala manövertavlan

Uppdaterad