Foto

300 estlandssvenskar anländer till Värtahamnen och slussas vidare med buss efter att underhandlingar skett mellan Sverige och Tyskland