Foto

Strandvägen öster om Djurgårdsbron. Fontän från Stockholmsutställningen 1930 används som tillfällig bensinstation för motorbåtar