Foto
Fotograf: Ransell, Karl. Stockholms stadsmuseum

Interiör från en vin - och spritaffär med kunder och personal

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad