Foto

Byggnader inom Experimentalfältet (Kungliga Lantbruksakademiens)