Gamla hus som följer bergets lutning
Foto
Fotograf: Salin, Kasper (1856-1919). Stockholms stadsmuseum

Sänkning av gatunivån vid Nybergs Gränd 8-6. Dåvarande kv. Kronkvarnen. Nuvarande Nybergsgatan, kv. Grannarne

Uppdaterad