Foto

Stadion. Två flickor växlar under Dagbladsstafetten