Foto
Fotograf: Salin, Kasper (1856-1919). Stadsmuseet i Stockholm

Lundagatan 16. Lundagatan västerut på södra sidan av Skinnarviksberget. Tidigare, före 1881, en del av Somens kvarngränd. Här ligger nu Gamla Lundagatan i kv. Haren

Uppdaterad