Foto

Drottning Kristinas Väg 15. Studenter i Tekniska Högskolans nya kårhus (tillbyggnad till det gamla kårhuset)