Foto

Nedfart från Västra Slussgatan till Sjöbergsplan