Foto
Fotograf: Ericsson, Vimar. Stockholms stadsmuseum

Porträtt av arabiske journalisten Tadros Megalli

Uppdaterad