Foto
Fotograf: Ericsson, Vimar. Stadsmuseet i Stockholm

Porträtt av arabiske journalisten Tadros Megalli

Uppdaterad