Foto

Grand Hotel. Cadillac-karavanen Stockholm-Madrid. Här framkomna trafikanter och mottagningskommitté utanför hotellet.