Foto

Reklambild för bil från Ostermans, på stockholmsgata. Bilen bär märket Sabis (Slakteriaktiebolaget i Stockholm).