Foto

Tvätt hänger på tork över gården vid Styrmansgatan 20 (nuvarande 16). Trähuset omges av brandmurar