Foto
Fotograf: Salin, Kasper (1856-1919). Stockholms stadsmuseum

Tvätt hänger på tork över gården vid Styrmansgatan 20 (nuvarande 16). Trähuset omges av brandmurar

Uppdaterad