Foto

Enskede småstugeområde under byggnad

Enskede småstugeområde under byggnad i det inre av kvarter Syltlöken, från Syltlöken 10, vid Estlandsgatan, mot Enskede gård.