Foto
Fotograf: Påhlman. Stockholms stadsmuseum

Husbygge i kvarteret Mjölskivlingen 17 i Enskedes småstugeområde

Inspikning av takpanel i källare.

Uppdaterad