Foto
Fotograf: Petersens, Lennart af (1913-2004). Stadsmuseet i Stockholm

Vy över kvarteret Plankan från nordost.

 På bilden syns Brännkyrkagatan till vänster och i fonden Varvsgatan med spårvagnen.

Uppdaterad