Foto
Fotograf: Petersens, Lennart af (1913-2004). Stockholms stadsmuseum

Svea Artilleriregemente. Stallar. I förgrunden gödselstad och en lastbil

Uppdaterad