Foto

Svea Artilleriregemente. Stallar. I förgrunden gödselstad och en lastbil