Foto
Fotograf: Karlsson, Yngve. Stockholms stadsmuseum

Rosenbadsparken. Anders Zorns skulptur Morgonbad. Beskådas av bl a Helge Torén

Uppdaterad