Foto

Fredsgatan 2, Fritzes hovbokhandel. Interiör. Kunder vid bokbord under bokrean

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Hvar man träffas - julen 1906

Hvar man träffas - julen 1906