Foto

Tjärhovsgatan 32. Del av fasaden visar en äldre form av revetering