Foto

Svea Artilleriregemente. Fältpräst Norrby. I bakgrunden överste Ericson till häst