Foto
Fotograf: Kjellström, John. Stockholms stadsmuseum

Klara Norra Kyrkogata 8. Arbetareinstitutet

Uppdaterad