Foto
Fotograf: Lantz, Gunnar. Stadsmuseet i Stockholm

Rädda barnens kläddepå. Packning av kläder till Ungern

Uppdaterad